Bokslut och deklaration

 

WE Redovisning upprättar period-, kvartals-, halvårs- eller årsbokslut efter dina önskemål.

När du som kund gått igenom och godkänt bokslut och redovisning sänds dokumenten till Bolagsverket, alternativt till företagets revisor om sådan finns, för genomgång och underskrift.

Baserat på årsbokslut, vilket vanligtvis endast gäller aktiebolag, sammanställer vi årsredovisningen med protokoll från årsstämman. Vi sätter sedan samman deklarationen och sänder den till Skattemyndigheten.

 

Namn  
E-post  
Meddelande  

Kontakta oss